Paliwa ich ich zastosowanie
Benzyna
Menu
 • Ropa naftowa
 • Benzyna syntetyczna
 • Benzyna
 • Alkohol butylowy
 • Gaz drzewny
 • Alkohol etylowy
 • Brykiet i koks
 • LPG
 • Metan
 • Oleje
 • Węgiel drzewny
 • Benzyna

  Benzyna jest 1 z głównych rodzajów paliwa. Stosowana jest głównie do silników spalinowych napędzających m.in. samochody, samoloty, motory i wiele innych pojazdów silnikowych. Czasami jest używana jako rozpuszczalnik.

  Benzyna składa się głownie z węglowodorów alifatycznych, których liczba atomów węgla wacha się od 6 do dwunastu. W składzie chemicznym benzyny można dopatrzyć się również niewielkich ilości węglowodorów aromatycznych oraz nienasyconych.

  paliwo

  Benzyna podczas spalania się uwalnia energię, która jest dostarczana silnikowi. Ze względu na spalanie benzyny w silnikach w krótkich odstępach czasu, proces taki powinien przebiegać tak szybko jak to tylko możliwe i powinien odbywać się w całej objętości wszystkich cylindrów silnika. Jest to możliwe ze względu na mieszaniu benzyny z powietrzem tuż przed planowanym wstrzyknięciem jej do cylindra. Bardzo duży wpływ na spalanie ma skład chemiczny benzyny, który jest pośrednio zależny od składu chemicznego ropy naftowej, z której powstaje benzyna. Zdolność dobrego spalania benzyny w silniku jest określana przez tzw. liczbę oktanową.

  Aby poprawić własności benzyny używanej w charakterze paliwa silnikowego, można dodać małe ilości nie przekraczające jednego % odpowiednio dobranych związków chemicznych. Pomiędzy rokiem 1930 a tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym najczęściej dodawanym składnikiem był czteroetylek ołowiu. Taką benzynę nazywano etyliną. Jednak spalanie takiej benzyny wiązało się z emitowaniem do środowiska bardzo toksycznych i rakotwórczych tlenków ołowiu. Z tego powodu mniej więcej w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku wyprodukowano nowe mieszanki, czyli tak zwane benzyny bezołowiowe. W tych mieszankach odnajdujemy niewielkie ilości węglowodorów oraz eterów aromatycznych, które dają poprawę liczby oktanowej. Ale owe węglowodory i etey aromatyczny nie spalają się całkowicie w silniku. Dlatego też pojawia się przymus montowania katalizatorów platynowych w układzie wydechowym na których związki te są wypalane do końca.

  Kolejnym co do ważności zastosowaniem benzyny jest rozpuszczalnik. I tak, wyróżniamy jego 2 rodzaje. Jednym z nich jest benzyna ekstrakcyjna czyli lekka, która jest odrzucana podczas procesu otrzymywania benzyny paliwowej ze względu na zbyt mała zawartość atomów węgla. Następnie taka mieszanka jest poddawana oczyszczeniu za pomocą płukania z wodą. Proces ten nazywa się ekstrakcją, co też tłumaczy jej nazwę. Następnym rodzajem jest benzyna lakowa czyli ciężka, która z kolei jest odrzrucana ze względu na zbyt dużą zawartość atomów węgla.